UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Termomodernizacja z programem RYŚ - prezentacja projektu

Dnia 23 czerwca br. w siedzibie NFOŚiGW odbyły się konsultacje projektu Programu Priorytetowego RYŚ dotyczącego termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Wzięli w nim udział m.in. właściciele domów jednorodzinnych oraz przedstawiciele gmin, których mieszkańcy chętni są do wzięcia udziału w Programie. Uczestnicy mieli możliwość wyrażenia opinii na temat przedstawionych rozwiązań technicznych oraz zaproponowania sposobu ich realizacji.

shutterstock 53218336

Podczas spotkania przedstawiono ogólne wymogi wyjściowe dotyczące stanu budynku, który może być dopuszczony do udziału w programie. Konieczne jest w tym wypadku określenie jego minimalnego stanu technicznego tj. stanu technicznego fundamentów, izolacji przeciwwilgociowej od gruntu, zagrzybienia, uwzględnienie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, a w przypadku domów o konstrukcji drewnianej – określenie przypadków wymagających dodatkowej ekspertyzy technicznej.
Program Priorytetowy RYŚ będzie szansą do uzyskania wsparcia przez grupę około 5 milionów potencjalnych beneficjentów, którymi są osoby fizyczne dysponujące istniejącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Obecnie właściciele domów jednorodzinnych skorzystać mogą ze środków Funduszu Termomodernizacyjnego, jednak stanowią oni jedynie 2% jego beneficjentów. Nie ma planów finansowania termomodernizacji budynków jednorodzinnych z funduszy unijnych. Wskaźniki potrzeb termomodernizacyjnych oraz wymiany źródeł ciepła w celu likwidacji niskiej emisji w tej grupie budynków w Polsce są bardzo wysokie co świadczy o potrzebie realizacji takiego programu.
 
Przed przystąpieniem do inwestycji konieczne jest:
 • potwierdzenie spełnienia minimalnego stanu technicznego dla budynku,
 • ocena stanu istniejącego budynku,
 • szczegółowe określenie prac termomodernizacyjnych (wytycznych) aby osiągnąć oczekiwany efekt rzeczowy i ekologiczny,
 • uproszczone przeliczenie efektu ekologicznego.
Kompleksowa termomodernizacja przedstawiona przez Narodowy Fundusz w ramach Programu RYŚ podzielona została na grupy zawierające działania do wykonania.
 
 • Grupa I: PRACE TERMOMODERNIZACYJNE: ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, dachu, stropodachu, stolarki okiennej i drzwiowej, podłogi na gruncie, stropu nad nieogrzewaną piwnicą).
 • Grupa II: INSTALACJE WEWNĘTRZNE: modernizacja wentylacji oraz instalacji c.o. i c.w.u.
 • Grupa III: WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA I OZE (rozważenie zastosowania urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii m.in. kolektory, pompy ciepła, biomasa). Część inwestycyjna tej grupy finansowana jest z innych programów (np. RPO lub Programu KAWKA). Aby skorzystać z działań polegających na wymianie źródła ciepła konieczne jest wcześniejsze wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz instalacji wewnętrznych.
 
Końcowym etapem będzie weryfikacja osiągnięcia efektu:
 • wizyta na budowie doradcy który potwierdzi wykonanie prac,
 • sporządzenie Raportu dla Inwestora o zrealizowaniu prac,
 • dokumentacja wymagana zgodnie z Prawem budowlanym.
W pilotażu Programu określono także kryteria techniczne prac termomodernizacyjnych dla czterech elementów (1-4), instalacji wewnętrznych dla trzech elementów(5-6) oraz wymiany źródła ciepła i OZE (7-8).
 
1. Ściany zewnętrzne.

 

 • Jeśli istniejące ściany zewnętrzne posiadają współczynnik przenikania ścian U≤0.30 [W/(m2*K)] to ze względów ekonomicznych nie wymaga się realizacji prac termomodernizacyjnych. W przypadku podjęcia robót w zakresie ścian zewnętrznych minimalny standard powinien wynosić: U≤0.20 [W/(m2*K)].
 
2. Okna, drzwi zewnętrzne, drzwi garażowe.
 
 • Jeśli okna jednoramienne z zestawami dwuszybowymi to ze względów ekonomicznych nie wymaga się wymiany stolarki okiennej. W przypadku podjęcia robót w ramach wyszczególnionych elementów minimalny standard powinien wynosić:
  • dla oknien: U≤0,90 [W/(m2* K)]
  • dla drzwi zewnętrznych i drzwi garażowe: U≤1,3 [W/(m2*K)].
 
3. Dachy, stropodachy.
 
 • Jeśli istniejący standard spełnia warunek: U≤0.30 [W/(m2*K)] to ze względów ekonomicznych nie wymaga się realizacji prac termomodernizacyjnych dachu lub stropodachu. W przypadku podjęcia robót minimalny standard: U≤0.15 [W/(m2*K)].
 
4. Podłoga na gruncie, strop nad nieogrzewaną piwnicą.
 
 • Jeśli istniejący strop nad nieogrzewaną piwnicą spełnia warunek: U≤0.60 [W/(m2*K)] nie wymaga się prac termomodernizacyjnych. W przypadku podjęcia robót minimalny standard w ramach tych elementów powinien wynosić: U≤ 0.30 [W/(m2*K)].
 
5. Wentylacja.
 
 • Jeśli w budynku istnieje sprawna wentylacja grawitacyjna z nawiewnikami – nie wymaga się dodatkowych prac. W przypadku podjęcia robót oczekiwany standard osiągany jest poprzez analizę sprawności istniejącej wentylacji w termomodernizowanym obiekcie, nawiewniki okienne (tam gdzie dotyczy), wspomagania wentylacji grawitacyjnej (tam gdzie dotyczy) oraz rekuperację, czyli wentylację z odzyskiem ciepła (tam gdzie dotyczy).
 
6. Instalacja c.o. i c.w.u.
 
 • Jeśli istniejące instalacje posiadają izolowane odkryte przewody oraz termostaty-nie wymaga się dodatkowych prac. W przypadku podjęcia robót w ramach wyszczególnionych elementów oczekiwany standard osiągany jest poprzez analizę podstawowych elementów instalacji c.o. i c.w.u. na podstawie której, z uwzględnieniem źródła ciepła, prawidłowo można określić: wymianę grzejników (lub instalacja ogrzewania podłogowego), izolację odkrytych przewodów c.o. i c.w.u., termostaty (o ile dopuszczają to możliwości techniczne).
 
7. Źródło ciepła.
 
 • Nie ustalono minimalnych warunków dla istniejących instalacji. W celu osiągnięcia oczekiwanego standardu należy wykonać analizę doradczo – projektową (przygotowanie inwestycji do wymiany źródeł z Programu RYŚ lub innych środków finansowych, dostosowanie do wymagań technicznych tych programów), analizę dostępnych źródeł ciepła. Konieczne jest również obliczenie strat ciepła oraz dobór parametrów źródła i automatyki.
 
8. OZE cieplne, kolektory, pompy ciepła, biomasa.
 
 • Nie ustalono minimalnych warunków dla istniejących instalacji. W celu osiągnięcia oczekiwanego standardu należy wykonać analizę doradczo – projektową (przygotowanie inwestycji do wprowadzenia alternatywnych źródeł ciepła OZE z innych środków finansowych, dostosowanie minimalnych warunków technicznych do warunków określonych w innych programach).

Ostatnio dodane

Dom pasywny i ogród zimowy

Sie 15, 2016 296

Dom pasywny i ogród zimowy

  Dom z ogrodem zimowym jest projektem, który w doskonały sposób łączy w sobie wszystkie korzyści in...

Patronaty